На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда

уведомявам заинтересованите лица за изготвена Информация по

приложение № 2 за инвестицинно предложение „Изграждане на цех

за имитиращи млечни продукти в УПИ XXIII, кв.40,

с.Марикостиново, общ.Петрич“.

Информацията е на разположение на заинтересованите в офиса

на възложителя (адрес с.Марикостиново, пк.2870, Главен път Е79

№1), Кметство с.Марикостиново и Общинска администрация-

Петрич.

Писмени становища и придложения могат да се подават в 14-

дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация-

Петрич, Кметство с.Марикостиново и офиса на възложителя.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *