All posts by: adminglass

About adminglass

  На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомявам заинтересованите лица за изготвена Информация по приложение № 2 за инвестицинно предложение „Изграждане на цех за имитиращи млечни продукти в УПИ XXIII, кв.40, с.Марикостиново, общ.Петрич“. Информацията е на разположение на заинтересованите в офиса на […]

МАНТАР-А разполага на склад с най-новият продукт SGG Planitherm 4S Evolution, който Saint-Gobain Glass пусна на пазара. С новото стъкло SGG Planitherm 4S Evolution се радвате на идеална температура и осветеност през всеки сезон.Функционалността за лятно-зимен комфорт поддържа приятна атмосфера през цялата година, отражателната способност гарантира уют и топлина.